Maaasahang katiwala

Paalala ng Ebanghelyo nakaraang Linggo (Lc 16: 1-3) na tayo ay mga katiwala lamang at iisa lang ang ating tunay na amo, ang Panginoon. Paanyaya ang mga pagbasa ngayong araw na gamitin ang ating oras, mga angking yaman at kakayahan nang buong talino.

Laging maghanda

Paanyaya sa pagiging handa ang Ebanghelyo ngayong Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (Lk 12: 32-48). Hinihimok tayo ni Hesus na manatiling gising sa paghihintay sapagka’t hindi natin alam kung kailan ang Kanyang muling pagbabalik. Dahil panandalian lang tayo sa mundong ito, inaasahan ng Diyos na tayo’y maging masigasig.

Paanyaya sa pagiging disipulo

Buong Linggo ang paanyaya ng Panginoon sa mga pagbasa ukol sa pagiging Kanyang mga disipulo. Para sa tanan ang panawagan ng Diyos sa pagbabago at pagbangon upang Kanyang maging mga katuwang. Sa Ebanghelyo ngayong Unang Biyernes ng Hulyo (Mateo 9:91-3) personal tayong inaalok ni Hesus sumunod sa Kanya nang buong tiwala.

Patuloy ang pangangalaga sa atin ng Panginoon

Malalim ang pananalig ng Simbahan sa kaluwalhatiang hatid ng tagumpay ni Hesus sa kasamaan at kasalanan na nagdudulot ng kamatayan sa tao. Pinalaya na tayo ni Kristo sa kamatayan giit ng Iglesya; nakamtan na ng Panginoong Muling Nabuhay ang kaligatasan at buhay na walang hanggan!

Panibagong pag-asa at lakas ngayong Bagong Taon

Dagsa ang tao sa lansangan kamakalawa sa pagtatapos ng Kapaskuhan sa paggunita ng Pista ng ‘Pista ng Pagpapakita ng Panginoon’ o paggunita sa Tatlong Haring Mago. Parang walang pandemya sa mga pasyalan at malls. Maaring sinamantala lang ng mga tao ang huling araw ng ‘kaluwagan’ dahil simula Lunes ngayong Linggo, Alert Level 3 na naman ang buong Kamaynilaan.

Manatiling bukas sa Diyos

Sa lumalalang sitwasyon dulot ng kumakalat na peste, inaanyayahan tayo ng Simbahan na manatiling bukas sa Diyos sa ginta ng mga pagsubok. Ngayong Ika-23 Linggo ng Karaniwang panahon, hinahamon tayo ni Hesus na maluwag sa loob na tanggapin ang kalooban ng Panginoon; sapagkat sa Kanya lamang nagmumula ang ating kagalingan!

Mga sakripisyo at gantimpala ng pagsunod kay Kristo!

Patungkol sa mga sakripisyo at gantimpala ng pagiging alagad ni HesuKristo ang Ebanghelyo ngayong Linggo (Mt 10:37-42). Napakalinaw ng mga salita ng Panginoon tungkol sa pagsunod sa kanya: Hindi karapat-dapat maging disipulo ang sinumang may pagpapahalaga higit sa Kanya!

Panatilihing nagniningning ang liwanag ni Kristo!

Ipinagdiwang natin nitong Linggo ang ‘Epiphany’ o Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Turo ng Simbahan, kinakatawan ng mga Pantas tayong lahat na kumikilala kay Hesus, ang Liwanag ng Mundo.

Natupad tulong kada tahanan sa online learning

Kami sa pamahalaang-lungsod ng Maynila ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon at masaya na ang aming layuning mabigyan ng tig-isang tablet ang bawat tahanan sa buong lungsod ay natupad nang mabilisan.

Pagiging mga maaasahang katiwala ng Panginoon!

Tungkol sa ating pagiging maasahang mga katiwala ng Panginoon ang Ebanghelyo ngayong Ika-27 ng Karaniwang Panahon (Mt 21: 33-43). Gayon na lamang ang pagmamahal sa atin ng Diyos upang pagkalooban niya tayo ng di mabilang-bilang na biyaya sapagkat tiwala siya na uusbong at lalago tayo sa mga handog na kanyang ibinigay.