Dakilang Kapistahan ng Banal na Puso

Ipinagdiriwang ng Simbahan ang Dakilang Kapistahan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus na itinuturing ng Simbahan bilang ‘epitomya’ o kumakatawang buod ng kabuuang pagmamahal at malasakit ng Diyos sa sangkatauhan.