Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Tamang pakikinig at pagtalima sa Diyos

0 218

Nasa huling tatlong linggo na nalalabi na tayo bago magtapos ang Kalendaryo ng Simbahan at ang Ebanghelyo ngayong Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon ay tumatayong paalala ukol sa ‘Pinakamahalagang Utos’— ang ibigin ang Diyos higit sa lahat. Ayon sa Iglesya, napakahalagang matutunan natin ang atas ni HesuKristo ukol sa pag-ibig na ito sapagkat ito ang buod ng katuturan ng ating pag-iral sa mundo.

Maraming beses na nating narinig ang paalala ni Hesus ukol sa kahalagahan ng pakikinig, ngunit maraming pagkakataon sa ating buhay na hindi natin ito binibigyang pansin. Ayon sa Simbahan kailangang matuto tayong makinig nang mabuti sa Diyos sapagkat dito nakasalalay kung tayo ay karapat-dapat sa pagliligtas. Ang pakikinig at pagtupad sa Salita ng Diyos, giit ni Kristo ang paraan upang makamit ang kaligtasan.

Mababasa sa Mabuting Balita (Mc 12:28b-34) ang turo ni Kristo kung ano ang dapat gawin upang makaroon ng buhay na walang hanggan: “Pakinggan mo, O Israel! Ibigin mo ang Panginoon nang buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas; Gayundin, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.” Binigyang diin ng Guro na di lamang pakikinig ang kailangan, mahalagang tupdin rin ang mga panuntunan ng Diyos.

Panghabang buhay na gawain ayon sa Simbahan ang pagsasabuhay ng mga aral ng Poon, higit sa lahat dapat makita ang pag-ibig natin sa Diyos sa ating sinserong malasakit sa iba. Ang pag-ibig sa kapwa samakatuwid ay nakabatay sa ating pag-ibig sa Diyos- magkatugma ang dalawa! Kaya tumpak ang puna ng Simbahan na sinuman ang nagmamahal sa Diyos at nagkikimkim ng galit o pagka-asiwa sa kapwa, ay sinungaling! (1 Juan 4:20)

SM SuperKidsDay Banner Ad

Maalinaw ang turo ng Iglesya na ang pag-ibig sa Diyos ay pag-ibig din sa kapwa nilalang; at ang pag-ibig sa kapwa ay pag-ibig na rin sa Diyos. Kaya’t hamon sa tanan na matututunan nawa nating dinggin at tupdin nang bukas-loob at bukas-palad ang panawagan ng Poon na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng mga nakapaligid lalo na sa kapwang higit na nangangailangan ng tulong at kalinga.

Ngayong batid na natin ang paraan upang makamit ang tunay na katuparan at kabuluhan ng pag-iral sa mundong ibabaw, mananatili nawang matibay ang ating pananalig sa Diyos na kumukilala sa atin bilang Kanyang mga minamahal na anak, ano pa man! Ang pagpapahalaga ng Ama ang sandigan, sandalan at sanhi ng aliw ng lahat ng mananampalataya sa gitna ng nagpapatuloy na pandemya.

Nawa matagpuan sa ating buhay ang tama at wastong pagtalima sa atas ng pag-ibig ng Panginoon. Si Kristong muling nabuhay at nagtagumpay sa kamatayan ang patuloy nating pag-asa sa anumang pahihirap na dinaranas- sapagkat “Siya ang Dakilang Saserdote na makatutugon sa ating pangangailangan!” (Hebr 7:25). Buong pagpapakumbabang pakinggan natin si Kristo upang maganap ang Kanyang atas ng pag-ibig at matagpuan ang landas tungo sa buhay na walang hanggan!

Leave A Reply

Your email address will not be published.