Abante Tonite Interactive

Taong magaling makipag-usap, magiging matagumpay

646

Nagiging matagum­pay umano sa negosyo at sa buhay ang mga taong magagaling maki­pag-usap.

Sa pakikipag-usap, malaya nating nasasabi ang gusto natin sa mga tao nang harapan, at may emosyon. Pero sa paggamit ng mga maka­bagong teknolohiya, ito ay nagiging daan para mawala ang ating abilidad na makipag-usap nang harapan at masabi ang lahat ng ating kagustuhan.

Alam ba ninyo na may 10 pamamaraan kung paano maging magaling sa pakikipag-usap?

1. Makinig — Dapat ay may abilidad kang makinig. Ito ang pinakamahirap na gawin pero ito ang pinaka-importante, na marunong kang makinig.

2. Huwag magkaroon ng maraming ­kausap — Nakakagalit umano na may ginagawa kang ibang bagay, habang may isang taong nakikipag-usap sa iyo. Dapat na ibigay mo ang iyong atensiyon sa kanila.

3. Huwag makipagtalo — Hindi dapat na makipagdebate sa kausap. Kung gusto mong sabihin ang iyong opinyon bilang tugon sa argumento, mas mainam na isulat mo ito sa blog.

4. Gumamit ng mga bukas at may katapusan na pagtatanong — Kapag naghayag ka ng mga kumplikadong tanong, makakakuha ka lamang ng simpleng tugon. Pabayaan mo silang ilarawan ang kanilang mga sinasabi, kasunod nito ay maaari mo silang tanungin ng, “Ano ang nararamdaman mo?” o “Ano ang katulad nito?” dahil puwede silang huminto sandali at mag-isip ng mas interesadong tugon.

5. Sumunod sa agos — Ang lahat ay maa­aring maging guilty sa pagsasalita ng masama. Maaari kang magsalita ng mas may magandang ideya o kuwento o sa iba pang kaso’y maaari ka din namang maghintay hanggang sa matapos na magsalita ang kausap bago magsalita.

6. Kung hindi mo alam, sabihin mo ang totoo — Walang pinakamasama kapag nahuli ka na nagsisinunga­ling, pero mas mukha kang magiging matapat kapag inamin mo ang iyong pagsisinungaling. Ang katapatan sa pakikipag-usap ang dapat na pana­tilihin.

7. Huwag mong ikumpara ang karanasan mo sa kanila — Maaaring may pagkakaparehas na nangyari sa inyo ng mga kasama mo, pero magkakaiba ang ating pagkatao. Kapag pinag-uusapan nila ang ‘di magandang karanasan sa trabaho, huwag mong sabihin kung gaano mo kinamumuhian ang iyong trabaho dahil hindi kayo magiging magkaparehas ­bilang tao.

8. Huwag paulit-ulit ng kuwento — Huwag maging paulit-ulit, magiging ‘bo­ring’ na ito sa iyong kausap at maaaring isipin ng iyong kausap na makasarili ka.

9. Iwasan ang pagkukuwento ng mga taon, petsa at mga pangalan (pinagdaanan) — Hindi mahalaga ang taon, pa­ngalan at petsa sa iyong kausap at mga detalye na gusto mong ipaalam. Ang mahalaga sa kanila ay ikaw. Ang mga nakikinig lamang sa iyo ang magbebenepisyo at hindi ang iyong peace of mind.

10. Maging detalyado sa sinasabi — Walang may gusto na maki­pag-usap na bumibilang ng oras. Ang magaling makipag-usap ay maitutulad sa miniskirt, maiksi pero napapanatili ang interes ng sinasabi.