Abante Tonite
Mabilis sa Balita

Tugon sa hamon ng Diyos na magmahal

0 75

Ang buwan ng Hunyo ay itinalaga ng Simbahan sa Kamahal-mahalang Puso ni Hesus upang hikayatin ang lahat sa mas malalım na debosyon at pagpupunyagi sa angkop na reaksiyon sa walang-katumbas na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ang tagpo sa Ebanghelyo ngayong Unang Bieyernes (Cfr. Jn 21:15-19) ay napapanahong paanyaya upang pagnilayan kung nasaan na tayo sa ating tugon sa hamon na pag-ibig ni Hesus sa bawat isa sa atin.

Sa Mabuting Balita makatlong beses na tinanong ng Guro si Pedro, “Simon, Iniibig mo ba ako?” Iba ang dating ng eksena kung iisiping sa atin mismo itinutuon ng Panginoon ang tanong; sapagkat kung ilalagay ang sarili sa lugar ni Pedro, totoong mapapalunok ka sa nais ipabatid ni Hesus. Puso sa pusong paghaharap at pagsusulit ito ukol sa katapatan natin sa Kanya. Ano kaya ang mararamdaman mo kung hayagang tanungin ka ng Panginoon, “Mahal mo ba ako?”

Puna ng Simbahan, ang pinakatapat na tugon sa tanong na maaaring ibigay natin kay Hesus ay tulad ng sagot ni Pedro, “Panginoon, ikaw ang naka-aalam ng lahat ng bagay; alam mong iniibig kita.” Pero kailangang himayin natin ang personal na tugon sa hamon ng pag-ibig sa ating buhay; dahil kadalasan hindi tugma ang ating sagot na ‘oo’ kay Hesus sa naging takbo ng ating buhay. Nababasa ng Diyos ang ating puso- alam Niya ang tunay nating hangarin ngunit alam rin ng Panginoon ang mga kakulangan natin at kasalanan.

Tanong ng Iglesya, “Kung gagamitan ba natin ng Math, ano kaya ang matitirang score? Ano ang mas magiging matimbang sa ating pagsisisyat sa laki o bigat ng pag-ibig sa ating puso?” Madali lang kasing palabasing “oo” ang sagot natin kay Hesus ngunit parang hindi tama ang sagot na ito kung susuriin ang totoong lagay ng ating buhay at kasalukuyang sitwasyon o estado ng ating kaluluwa. Ngayong batid natin ito, makaka-tingin pa kaya tayo ng diretso kay Hesus upang sabihin “I love you, Lord!”?

SM SuperKidsDay Banner Ad

Inanyayahn tayo ni Hesus ngayong araw na makinig at mag-usap damdamin sa damdamin! Para sa ating kabutihang espirituwal, maari nating sinserong tanungin ang sarili, “Mahal ko ba si Hesus?” Alam ng Panginoong Diyos ang ating prayoridad. Batid Niya ang bigat na dala natin sa ating dibdib, lalo na ngayong patung-patong ang problema ng mundo at apektado tayong lahat. Alam din Niya na batid natin na Siya lang talaga ang ating matatakbuhan. Kumbinsido tayo na hindi tayo maaring mabuhay hiwalay sa Kanya.

Matapos ang higit dalawang taon sa nagpapatuloy na pandemya, at buhay pa rin tayo, malamang kumpiyansa ka na, na hindi tayo iiwan at pababayaan ng Poon. Sa harap ng di tiyak na kinabukasan, marahil naisinuko at nainalay mo na ang iy0ng buhay pati na rin ang mga mahal mo sa Panginoon. Kumbinsido sa awa at habag Niya, humihingi tayo ng tawad sa mga pagkakatong wala tayong naibigay na patunay na pagmamahal sa Kanya.

Ngunit hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa dahil patuloy tayong binibigyan ng pagkakaton ng Panginoon na magsisi at magbago. Hindi natin dapat bawiin ang ating paghahandog ng sarili at pagmamahal sa kanya, kapos man at kulang ito kumpara sa Kanyang ibinigay. Sa patuloy nating pag-asa sa Kanyang Dakilang Awa at Pag-ibig sa atin, hayaan lang nating hipuin Niya tayo hanggang mamulat at maging tapat at dalisay ang ating tugon.

Nawa, huwag manghinawa, bagkus lalo pang lumalim ang ating pananampalataya sa walang-maliw na pag-ibig sa atin ng Diyos. Ngayong buwan ng Kamahal-mahalang Puso ni Hesus, tiwala sa kasabihang “El amor con el amor se paga” o ‘love begets love’ muli tayong aasa na balang araw matututunan at magagawa rin nating mahalin at pahalagahan ang Panginoon sa ating buhay.

Leave A Reply

Your email address will not be published.